ZWIĄZANIE Z SYMBOLAMI

Lecz społeczeństwo, którego myśli związane są z sym­bolami religijnymi, poczyna sobie z faktami w duchu czysto praktycznym i rozprawia się z nimi, skoro tylko się wyłaniają. Aby pojawiło się filo­zoficzne zainteresowanie wariantami fakt6w, ich następstwami, jednolitością, potrzebna jest zmia­na poglądu.Stawia to nowy cel konstruktyw­nej myśli: nie tylko sformułowania systemu na podstawie tradycyjnych przesłanek, lecz skonstruo­wania logicznie spójnej kosmologii, takiej, by jej przesłanki implikowały pewne sądy egzemplifi­kowane przez obserwowalne fakty. Kiedy odczuwa się to wyzwanie (nie musi być ono świadomie rozpoznane), jego bezpośrednim efektem jest no­we zainteresowanie faktami — nie jako rozpra­szającymi przerwami w procesie czystego my­ślenia, lecz jako samym jego źródłem i zakoń­czeniem, trwałymi punktami, od których uzależ­nione są teorie i wynalazki.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!
Both comments and pings are currently closed.