WARSTWA TEMATYCZNA

Dy­sponuje „trzeciorzędną warstwą tematyczną”, jak to określił L. A. Reid, poza zasięgiem „pierwot­nej wyobraźni” (jakby powiedział Ccleridge), a nawet „wtórnej wyobraźni”, która widzi meta­forycznie. „Trzeciorzędna warstwa tematyczna stanowi warstwę tematyczną, której doświadcza­my w wyobraźni za pomocą dzieła sztuki… coś, czego poza dziełem zrozumieć nie sposób, choć teoretycznie można ją odróżnić od jego ekspre­syjności.” Tak zwana „prawda artystyczna” jest prawdą symbolu wyrażającego formy odczuwania — for­my pozbawione nazwy, lecz rozpoznawalne, kiedy pojawiają się jako reakcje zmysłowe. Taka praw­da, jako związana z pewnymi logicznymi for­mami ekspresji, ma właściwości logiczne, które odróżniają ją od prawdy propozycjonalnej, wy­rażonej za pomocą sądów logicznych: ponieważ symbole przedstawieniowe nie mają formy prze­czącej, brak operacji, która odwróciłaby ich war­tość w sensie prawdy — nie mają zaprzeczenia. Stąd „możliwość wyrażania przeciwieństw symultanicznie”, na co zwrócił uwagę Mersmann.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!
Both comments and pings are currently closed.