STRUKTURY MUZYCZNE

Że struktury muzyczne logicznie przypominają pewne dynamiczne wzorce ludzkiego doświadcze­nia, nikogo już dziś nie dziwi. Przyznawał to nawet Ilanslick, choć nie miał takiego zaplecza naukowego jak nasi współcześni teoretycy. Bo­wiem to, co za jego czasów stanowiło psycholo­giczne założenie przyjęte dla zrozumienia muzyki, dziś stało się doktryną psychologiczną bogato ilu­strowaną przykładami muzycznymi. Wolfgang Kohler, wielki pionier psychologii postaci, zwra­ca uwagę, jak przydatna jest tak zwana „dyna­mika” muzyczna w opisywaniu form życia umy­słowego. „Na ogół, powiada on, wewnętrzne pro­cesy, czy to emocjonalne, czy intelektualne, uka­zują pewne typy rozwojowe, którym można na­dać nazwy stosowane zwykle do zjawisk mu­zycznych, takie jak: crescendo i diminuendo, ac- celerando i ritardando.”

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!
Both comments and pings are currently closed.