SPOSÓB OCHRONY WÓD

Dobrze pracujące biologiczne oczyszczalnie ścieków są skutecznym sposobem ochrony wód. Nie jest to jednak sposób doskonały. Jak już mówiliśmy, w wyniku tlenowego rozkładu powstają związki mineralne — fosforany, azotany i inne, które użyźniają wodę. Dlate­go właśnie nie powinno się najlepiej nawet biologicznie oczyszczonych ścieków wypuszczać zwłaszcza do jezior i zbiorników zaporowych. Gdy nie ma innego odbior­nika dla ścieków niż jezioro, powinno się zastosować jeszcze jeden etap oczyszczania, a mianowicie wytrącać rozpuszczone związki mineralne i usuwać je. Niestety, zwiększa to ilość odpadów stałych. W pewnych wy­padkach można zbudować system stawów rybnych, przez które przepuszcza się dobrze oczyszczone ścieki. Niestety, tego typu oczyszczania nie stosuje się. A zdarza się, że trafiają do jezior ścieki w ogóle nie oczyszczone.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!
Both comments and pings are currently closed.