Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

 

ŚWIĘTE MORZE

  • Niełatwo sobie wyobrazić, że z całego ogromu mas wodnych na kuli ziemskiej zaledwie 1 proc. służy zaspokojeniu wszystkich naszych potrzeb. W dodatku zasoby te są nierównomiernie rozmieszczone: trzecią część ma Kanada, a piąta część znajduje się w jeziorze Bajkał. To „święte morze” Syberii o pięknych, lesistych brzegach ma kształt wielkiego, długiego, stosunkowo  wąskiego, ale bardzo głębokiego rowu. Głębokość tego najgłębszego jeziora świata osiąga 1620 m, długość — 636 km, a szerokość — prawie 80. Bajkał powstał w wyniku zapełnienia wodą wielkiej szczerby w skorupie ziemskiej, utworzonej wskutek ruchów górotwórczych. Objętość wody jeziora wynosi 23 tys. km5

PIĄTA CZĘŚĆ ŚWIATOWEGO ZASOBU

Jest to właśnie piąta część całego światowego zasobu wody słodkiej, a 80 proc. zasobu radzieckiego. Ze względu na głębokość, kształt i wiek Bajkału, jezioro to wyróżnia się osobliwym światem zwierząt. Żyje tam ponad 1200 gatunków zwierząt, wiele z nich nieznanych gdzie indziej. Do Bajkału toczy swe wody ponad 330 rzek i poto­ków, wypływa z niego potężna Angara. Na niej właśnie powstały wielkie elektrownie: irkucka i bracka. Bajka­łowi zagroziło intensywne wycinanie lasów na stokach otaczających gór. Drewno stanowi surowiec dla pobli­skich fabryk celulozy. Produkcja celulozy jest połączo­na z bardzo przykrymi wyziewami i trującymi ścieka­mi. W sprawie Bajkału zostały podjęte uchwały par­tyjne i rządowe, które nakazały zastosowanie odpowie­dnich środków ochrony tego wspaniałego dzieła przy­rody.

W KRAJU CZARNYCH PIASKÓW

Patrząc na Bajkał czy na Wielkie Jeziora. Ameryki Północnej trudno sobie wyobrazić świat bez wody. A przecież są regiony, całe subkontynenty, gdzie co dzień dramatycznie manifestuje się twierdzenie; że woda to życie. Na przykład Kara-Kum — Czarne Piaski środ­kowej Azji. Z góry wyglądają jak sfalowane, zastygłe i znieru­chomiałe szaro-żółte morze. Jednak większe i mniejsze, nakładające się na siebie i załamujące się fale piasku są tylko pozornie nieruchome,wiatr-rzeźbiarz, feształtujący miliony hektarów powierzchni pustyni, nie ustaje; na odcinku długości metra przesypuje się w ciągu roku 20 m piasku, wznosząc góry o względnej wysokości kilkudziesięciu metrów, które w głębi pustyni docho­dzą nawet do 80 m.

FALISTA RÓWNINA

Celom tym służy od pół widm Park Narodowy Repetek. Badania naukowe rozpoczęto wcześniej, już w 1912 r., gdyż wówczas utworzono stację naukową Rosyjskiego Towarzystwa Geograficz­nego. Park Narodowy Repetek zajmuje prawie 35 tys. ha wspaniałej pustyni. To falista równina, której rzeźbę dodatkowo wzbogacają barchany. Wśród tych piasków zdumiewa roślinność — krucha i delikatna, która jednak wytrzymuje skrajnie ciężkie warunki (brak wody, wielkie wahania temperatury). Różne są na pustyni zbiorowiska roślinne — od bardzo skromnych, ubogich do najbogatszych w tych warunkach zarośli saksaułu, tworzącego pustynny „las”.  Saksauł to drzewo o kształcie raczej krzewu o powyginanym, pokrzywionym, jakby żylastym grubym pniu, wiotkich gałązkach i zredukowanych liściach, delikatnych i kruchych, jasnozielonych, odrobinę roz-4 bielonych.

W PARKU NARODOWYM

Również, taka białawo-szara jest zieleń pustynnej akacji, niewielkiego, wiotkiego drzewka, przypominającego naszą młodą wierzbę płaczącą. Między luźnymi kępami saksaułu, pod ich ochroną rozwijają się różne gatunki traw, turzyc, rdestu i innych roślin zielnych. Mimo tak bardzo nie” sprzyjających warunków – klimatycznych w tym pustynnym parku narodowym występują 124 gatunki roślin wyższych, a świat zwie­rzęcy reprezentują ssaki (20 gatunków — głównie gryzonie), ptaki (25 gatunków tu odbywa lęgi), gady (20 gatunków, wśród nich jaszczurka — szary waren osiąga półtora metra długości) i ponad 100 gatunków zwierząt niższych, głównie pajęczaków i owadów (m.in. jadowite tarantule, karakurty i skorpiony).

NA PÓŁPUSTYNNYCH OBSZARACH

Na wielu półpustynnych obszarach uboga ludność stara się poprawić warunki życia hodując owce, wiel­błądy, bydło. Zwierzęta te, źle żywione, nie zapewniają poprawy egzystencji swoim hodowcom, natomiast nisz­czą skąpą i delikatną roślinność, niszczą ją do cna. Zniszczeniu ulega cieniutka warstwa gleby, ogołacanej z roślin i rozdeptywanej. Słońce i wiatr dopełniają dzida. Półpustynia-zamienia się w pustynię. To nie­pokojące zjawisko: pustynnienie świata — rozszerza­nie się granic pustyń — obserwuje się już od kilkudzie­sięciu lat na różnych kontynentach, a zwłaszcza w Afryce.O rozwoju życia decyduje zawsze ten czynnik, któ­rego jest najmniej. Na pustyni — woda, a nie zawsze jest skąd i niełatwo ją doprowadzić.

ŻYCIODAJNA WODA

Dopiero powyżej 1100 m, gdzie ilość opa­dów wzrasta do 300 mm (w Tatrach ponad 1500 mm), rozciąga się górski las utworzony z jałowca turkmeńskiego. Nie przypomina on naszego górskiego lasu. Drzewa sięgają 12 m wysokości i dochodzą do metra średnicy. Takie góry nie mogą zasilić w wodę rozległej, wypalonej słońcem podgórskiej równiny. Toteż choć każda kropla wody spływającej z gór jest skrzętnie zagospodarowywana, nie wystarczyłoby jej do napeł­nienia coraz liczniejszych aryków.Życiodajną wodę dla tego regionu świata niesie z Amu-darii Karakumski Kanał im. Lenina. Ten to nie tylko duma, to wręcz świętość Turkmenii.