OKREŚLIĆ I NAZWAĆ DZIAŁANIE

Można określać i na­zywać działania utworu muzycznego, jak się ko­mu podoba, treści jednak nikt mu nie nada… gdyż muzyka nie zajmuje nas czymś nieokreślo­nym, wyrażonym za pomocą tonów, tylko wprost samymi tonami.”  Jego sprzeciw wywołał zwła­szcza cel, który stawiał sobie Wagner, a miano­wicie semantyczne zastosowanie muzyki, przed­stawianie życia uczuciowego.„Tak stanowczy protest wobec pojęcia «przed- stawianie» — stwierdza on na samym początku — nie jest zwykłą szermierką słowną, ponieważ po­jęcie to dało początek największym błędem w este­tyce muzycznej. «Przedstawianie» czegoś zawsze wiąże się z wyobrażeniem (Vorstellung) dwu od­dzielnych, odrębnych rzeczy, z których jednej trzeba najpierw nadać, szczególnym aktem, wy­raźny związek odniesienia do drugiej.” Według jego opinii nie należy nigdy wykorzystywać mu­zyki w tak poniżający sposób.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!
Both comments and pings are currently closed.