NAUKI ŚCISŁE

Nauki ścisłe nigdy nie interesują się historycz­nymi zdarzeniami jako takimi: ich „fakty dane” przyjmuje się zawsze jako ilustracje, wydarze­nia zaś, które niczego nie ilustrują, nie są „nau­kowe”. Gdyby zdarzały się cuda — wydarzenia, których nie można wytłumaczyć ani powtórzyć, ani też oczekiwać, że się same powtórzą — moż­na by nie dać im wiary jako „nieścisłościom” w naszym ogólnym obrazie natury. Wszakże dla historyka cud, choćby tylko jeden zdarzył się na świecie, byłby bardzo istotny, gdyby jego skutki ostatecznie objęły wielu ludzi. Gdyby ist­niał jakiś niewątpliwy zapis tego cudu, który wy­raźnie ustaliłby go jako cud, historia po prostu by go zaakceptowała; nauka ścisła jednakże albo by fakt wykluczyła, albo musiałaby się całko­wicie zmienić. A teraz, gdyby cud ten był na­prawdę jedyny albo tak rzadki, że praktycz- n i e jedyny, ujemne skutki, jakie by wynikły z takiej zmiany nauk ścisłych, nakazywałyby ra­czej zastąpić zapis tego cudu „fikcją naukową”, taką na przykład jak niczym nie uzasadnione za­przeczenie rzekomego „faktu”.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!
Both comments and pings are currently closed.