JĘZYK JEST SYMBOLICZNY

Podobnie jak w wypracowanym gobelinie trud­no odróżnić, w jaki sposób włókna są połączone, tak i każda dająca się nazwać dana rzeczywistości może wynikać z doświadczenia znakowego i przej­mować rolę symbolu czy elementu symbolicznego, np. słowo wypowiedziane przy jakiejś okazji mo­że przez chwilę działać jako znak. Język jest sym­boliczny, lecz w procesie porozumiewania się nie ogranicza się tylko do wyrażania wyobrażeń po­jęciowych; opisuje, lecz również wskazuje. Kiedy rozmawiając mówimy w czasie teraźniej­szym: „Tutaj jest”, „Tam jest”, „Uważaj”, „Dzię­kuję” itd., oznaczamy rzeczywistości, do których odnoszą się nasze zdania. Ta oznaczająca funkcja języka wcieliła się w samą jego strukturę; w każ­dym bowiem zdaniu jest choć jedno słowo — cza­sownik — które spełnia podwójną funkcję: ł ą- c z e n i a wymienionych elementów w jedną for­mę zdaniową oraz potwierdzenia zdania, to znaczy odniesienia formy do czegoś w rzeczy­wistości.

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!
Both comments and pings are currently closed.