DYSTANS PSYCHICZNY

Tak jak słowa mogą opisywać wydarzenia, któ­rych nie byliśmy świadkami, miejsca i przed­mioty, których nie widzieliśmy, muzyka może przedstawiać emocje i nastroje, których nie od­czuwaliśmy, namiętności, których przedtem nie znaliśmy. Jej treść jest taka sama jak „autoekspresji”, jej symbole mogą nawet być zapożyczo­ne, w zależności od okazji, ze sfery symptomów ekspresyjnych, jednak zapożyczone sugestywne elementy ulegają sformalizowaniu, treść zaś „dystansuje się” w artystycznej perspekty­wie.Pojęcie „dystansu psychicznego” jako znaku jakości każdej artystycznej „projekcji” doświad­czenia, które wprowadził Edward Bullough, ujmu­je emocjonalne treści nie jako typowe, ogólne, bezosobowe czy „statyczne”, lecz jako wyobrażalne, tak że możemy je poznać i zrozumieć bez pomocy słów i niezależnie od okazji, w której występują (ponieważ wszelka autoekspre- sja zakłada istnienie jakiejś okazji, przyczyny — prawdziwej lub zmyślonej — czyichś przejścio­wych uczuć).

Witaj! Nazywam się Angelika Kwiecińska i bloga prowadzę w formie pasji. Jeszcze jak byłam dzieckiem to planowałam zostać dziennikarką, dziś moje marzenie się spełniło i pracuje w mediach. Na blogu zamieszczam ciekawostki ze świata reklamy i mediów a także z show biznesu. Zapraszam do śledzenia bloga i aktywnego komentowania pod wpisami!
Both comments and pings are currently closed.